Hakkâri Üniversitesi Dış Paydaş Anketi

Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak dış paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerini alabilmek amacı ile değerli dış paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Dış Paydaşlarımız olarak görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi gerçekçi bir yaklaşım ile paylaşmanız sağlıklı bir analiz yapmamız açısından önem arz etmektedir. Anket bilgileri 2024-2028 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamı dışında herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır.

Prof. Dr. Ömer PAKİŞ
Rektör