Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Memnuniyet Anketi

Bu anket Üniversitemiz akademik  personelinin Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünün yaptığı çalışmalardan memnuniyet derecesini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu anket Koordinatörlüğün çalışmalarına şekil vermesi için oldukça önemlidir. Lütfen aşağıdaki maddeleri memnuniyet durumunuza göre 1'den 10'a kadar derecelendiriniz.
 
Katılımınız için teşekkür ederiz.