Personel Daire Başkanlığı İç Paydaş Memnuniyet Anketi

Bu anket Üniversitemiz akademik ve idari personelinin, Personel Daire Başkanlığının yaptığı çalışmalar doğrultusunda memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla oluşturulmuştur.
 
Bu anket bilgi toplama amaçlı olup, Başkanlığımızın mevcut durumunu analiz etmek, hizmet kalitesini ölçmek, iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile değerli iç paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Katılımınız için çok teşekkür ederiz.